tư vấn nhà ở vùng ngoại thành

Tư vấn mua chung cư hay nhà ở vùng ngoại thành: Như vậy là sao?

Không phải trả bất kỳ chi phí nào như ở chung cư. Ví dụ chi phí bảo trì, thang máy, vệ sinh, bảo vệ, gửi