tắt điện cuộc gọi mời mua nhà như thế nào

Mẹo “tắt điện” ngay các cuộc gọi mời mua nhà hay là bảo hiểm

Họ sẽ hỏi địa chỉ của bạn ở đâu (tức là đã cắn câu rồi), bạn hãy nói địa chỉ ở một vùng, địa phương