diện tích chung cư

Mua nhà chung cư như thế nào? Bạn có cần hướng dẫn hay không?

Nếu mua nhà trực tiếp của chủ đầu tư cũng phải xem kỹ tư cách pháp nhân và khả năng tài chính của công ty