đăng ký quyền sử dụng đất

Hướng dẫn thủ tục sang tên sổ đỏ khi mua bán đất một cách nhanh chóng

– Đối với đất có nguồn gốc không thuộc các trường hợp nêu trên thì căn cứ vào hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài