cuộc gọi mời mua nhà

Mẹo “tắt điện” ngay các cuộc gọi mời mua nhà hay là bảo hiểm

Họ sẽ hỏi địa chỉ của bạn ở đâu (tức là đã cắn câu rồi), bạn hãy nói địa chỉ ở một vùng, địa phương